683D-8311-8320

(R)F-104G (1-seater, model number 683D) - photos on this website

c/n 8311 till 8320 (FOKKER, The Netherlands)

8311 / D-8311 / 64-8311

8312 / D-8312

D-8312 F-104G D-8312 at Volkel Air Base. (by Mark Wassenaar)
@

8313 / 25+33 / 64-8313

25+33_JBG33b_Norvenich_16dec81_HelmutBaumannX F-104G 25+33, JBG33, at Norvenich, 16 December 1981 (by Helmut Baumann)
@

8314 / 25+34

8315 / DB+234

8316 / 25+35 / 64-8316

8317 / 25+36

8318 / D-8318 

D-8318 F-104G D-8318, being refurbished at Leeuwarden, February 2013 (by Eric de Jong)
@
D-8318_LWD_gate_22sep15_RogerSerooX F-104G D-8318, at the gate Leeuwarden, 22 September 2015 (by Roger Seroo)
@
D-8318_LWD_2013_DickDeRuiterX F-104G D-8318, at the gate Leeuwarden, 2013, just mounted. (by Dick de Ruiter)
@

8319 / D-8319 / 64-8319

8320 / DB+237